logo

Change SMEs: Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Change SMEs: Consulting Service
January 11, 2018

2

People joined the event

from 2 Attennees

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

สถานที่: TCDC กรุงเทพฯ ชั้น 5 แผนก Creative Business  Service

วัน: ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา: 10.30 -17.00 น.

เพราะ TCDC เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ทุกขั้นตอน ทั้ง คิด ผลิต และขาย จึงเกิดบริการให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ที่สามารถตอบปัญหา ข้อสงสัยและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ, นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ แบบตัวต่อตัว ท่านละ 1 ชั่วโมงเต็ม ด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าเพียงครั้งละ 1,000 บาท จัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ในแต่ละครั้งจะมี 3 หัวข้อ และรับสมัครผู้ที่สนใจหัวข้อละไม่เกิน 4 ท่าน

สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษา สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกหัวข้อในการให้คำปรึกษาที่ตรงความต้องการ โดยแต่ละหัวข้อ มีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน ดังนี้
   
 2. ดูตารางการให้คำปรึกษาประจำเดือน เพื่อเลือก หัวข้อ,วันที่และ ผู้เชี่ยวชาญ ตามต้องการ  ตารางการให้คำปรึกษาประจำเดือนนี้

   
 3. สมัครเข้ารับคำปรึกษา  โดยการโทรศัพท์มาจองล่วงหน้า ที่เบอร์ 02 105 7425 หรือ 02 1057430 ติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.30 น. หรือ โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

  หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

  1. การออกแบบธุรกิจ (Business Model)   
  สมัครได้ที่ 
  https://goo.gl/hFjw3q
  2. ข้อกฏหมายธุรกิจและการออกแบบ / ทรัพย์สินทางปัญญา (Business and Design Law / Intellectual Property Law)   
  สมัครได้ที่ 
  https://goo.gl/0n0I6v
  3. การสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing) 
  สมัครได้ที่ 
  https://goo.gl/kytz8N
  4.  การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น (Brand Identity and Product Development for Fashion & Textiles Business)
  สมัครได้ที่  https://goo.gl/hMi8Mj
  5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
  สมัครได้ที่ https://goo.gl/PdUKof
  6.
  การตอบโจทย์เรื่องวัสดุ (Material Solution)
  สมัครได้ที่ https://goo.gl/Sp2n6W

  7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)  
  สมัครได้ที่ https://goo.gl/9m77hq   
  8. การออกแบบบริการ (Service Design) 

  สมัครได้ที่  https://goo.gl/15O251

   
 4. เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้ว จะได้รับอีเมล์ยืนยันการนัดหมาย ข้อปฏิบัติในวันที่มารับการปรึกษา และเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า จากทีมงาน Business Consult ภายใน 24 ชม.
 5. อัตราค่าบริการและส่วนลด

  บุคคลทั่วไป

  • 1,000 บาท / ครั้ง

  สมาชิก TCDC

  • 900 บาท / ครั้ง (ส่วนลด 10%)

  สมาชิกเว็บไซต์ TCDC CONNECT

  (แสดงสิทธิด้วยการแสดงหน้า Log On ของเว็บไซต์)

  • 800 บาท / ครั้ง (ส่วนลด 20%)

   
 6. หากสนใจที่จะรับคำปรึกษาหัวข้ออื่นๆในครั้งต่อไป สามารถกรอกใบสมัครเพิ่ม หรือติดต่อ 02 105 7425, 02 105 7430

 

ภาคผนวก

ทีมผู้ให้คำปรึกษา

 

มะลิวรรณ เดชาฤทธิ์

มะลิวรรณ  เดชาฤทธิ์

การออกแบบธุรกิจ (Business Model)

นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พาสสาจ (ไทยแลนด์)  ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ  การตลาด  การสื่อสารแบรนด์    การตลาดและคร้าฟท์เพื่อการท่องเที่ยว   สินค้าไลฟ์สไตล์ 

ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดบริการ  ตลาดค้าปลีก  การตลาดคร้าฟท์และท่องเที่ยว   การสื่อสาร ทั้งด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการ    และพัฒนา   Customer Insight  การสื่อสารแบรนด์  และงานครีเอทีฟ   มาโดยตลอด  คือ ธนาคารกรุงเทพ   เอทีแอนด์ที  กลุ่มบริษัท ชินวัตร   เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป  เทสโก้โลตัส   ซึทาญ่า   ที่ปรึกษาธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ที่ปรึกษาและนักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์   บริหารโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ฯลฯ

 

พงศธร ละเอียดอ่อน

พงศธร ละเอียดอ่อน

การพัฒนาผลิตภันฑ์ (Product Development) 

การสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ (Brand Identity)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

http://www.fifdesignstudio.com/intro.html

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง FIF Design Studio มีผลงานมากมายทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้นิยามการทำงานของตัวเองว่า “คือการออกแบบให้ใช้ดีและขายได้” ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ทั้งในเรื่อง Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึงเรื่อง Brand & Product insight ล่าสุดพงศธรได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ANGL Bike เพื่อผลิต “จักรยานสำหรับคนเมือง” จนได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน

 

ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์

ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์

บัณฑิตสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปัจจุบันเป็นนักออกแบบอาวุโสของบริษัท FIF Design มามากกว่า 10 ปี โดยนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขายังเชี่ยวชาญด้าน การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กราฟิกดีไซน์ Design Research และการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (Applied Behavioral Science Research)

 

ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร

ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร

การพัฒนาผลิตภันฑ์ (Product Development)

http://www.tcdcconnect.com/content/5935/POP%20TALK-KWANHATHAI

อดีตนักบริหารแบรนด์ดังระดับโลก ทั้ง Hermes, Louis Vuitton, Nike และยังเคยเป็น “นักปั้นฝันให้แบรนด์ไทย” ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) โดยเนื้องานของขวัญหทัยครอบคลุมตั้งแต่การบริหารร้าน The Shop @TCDC ไปจนถึงการเป็น “ศิราณี” ให้กับนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจ การทำตลาด และการออกแบบสินค้าให้เหมาะสมกับผู้บริโภค ที่ผ่านมาขวัญหทัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการต่อยอดสินค้าทำมือสู่สินค้าทำกิน โครงการ TOPOTOP ฯลฯ เธอสามารถปลุกปั้นนักธุรกิจหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดร่วมสมัยได้กว่า 300 ราย

 

สมชนะ กังวารจิตต์

สมชนะ กังวารจิตต์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

http://www.prompt-design.com/

สมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director ของบริษัท Prompt Design เจ้าของรางวัลเหรียญทองจาก Pentawards 2010 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของสมาคม The Dieline ในปี 2011 ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนวงการบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ผลงานออกแบบของเขาสามารถพบเห็นได้จากซองขนมและสินค้าอุปโภคบริโภต่างๆ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต เขาเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ที่จะช่วยสร้างจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

 

นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์

นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

https://www.facebook.com/neverseenbeforebkk/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

อดีตบัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่หลงไหลในการออกแบบ  ปัจจุบันคุณนนท์ปกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Partners บริษัทในเครือ Prompt Design ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ และยังเป็นวิทยากรรับเชิญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐอีกหลายแห่ง

 

นรินทร์ นพรัตน์วงศ์

นรินทร์ นพรัตน์วงศ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

การสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ (Brand Identity)

https://www.facebook.com/fifhouse

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท FiF House หนึ่งในผู้ที่คร่ำหวอดในวงการออกแบบอัตลักษณ์และการพัฒนาแบรนด์มาอย่างยาวนาน กว่าหนึ่งทศวรรษในฐานะหัวเรือใหญ่ของ FiF House นรินทร์มีประสบการณ์การทำงานให้กับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่สินค้าเกษตร สินค้าแฟชั่น ไปจนกระทั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เขาเคยได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากหลายเวที อาทิเช่น REBRAND100 (ด้านการออกแบบแบรนด์) และ Pentawards (ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์) ปัจจุบันนรินทร์ยังอุทิศเวลาส่วนหนึ่งให้กับการสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการตลาดและการออกแบบอุตสาหกรรม

 

ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ

ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) การพัฒนาผลิตภันฑ์ (Product Development) การสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ (Brand Identity)

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้ามามากกว่า 20 ปี เมื่อเร็วๆนี้ชนกมณฐ์ได้ร่วมงานกับเทศบาลเมืองยะลา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาและออกแบบภาพลักษณ์และอัตลักษณ์เมือง ภายใต้โครงการ Yala Bird City Branding และเคยได้ร่วมทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระเจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้ประกอบการ SMEs 40 ราย ปัจจุบันชนกมณฐ์เป็นอาจารย์พิเศษ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ และเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายที่ ชนกมณฐ์มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้การตลาดและกราฟิคดีไซน์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำได้ และช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้น

 

 

การสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing)

 

จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

http://www.baramizi.co.th/

CEO คนสำคัญของ Baramizi (บารามีซี) ที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ปรึกษาคนสำคัญ ผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศมากมาย มีบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติการทำแบรนด์ดิ้งที่เอาชนะหัวใจลูกค้าได้อยู่หมัด ด้วยวิธีการทำงานวิจัยเชิงลึก เพื่อหาอินไซท์เฉพาะที่เป็นต้นทุนในการแก้ไขปัญหาและนำมาพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

 

ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

http://www.baramizi.co.th/

Design Researcher & Trend Analyst ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์และการวิจัยการออกแบบ ซึ่งผสานศาสตร์ด้านการออกแบบและการวิจัยผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพื่อหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นผู้ร่วมวางกลยุทธ์การออกแบบให้การพัฒนาต้นแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการร่วมกับ AP รวมถึงการพัฒนาต้นแบบร้าน KT Optic และ Bar B Q Plaza อีกด้วย

 

ภาคภูมิ ปทะวานิช

 ภาคภูมิ ปทะวานิช 

http://www.baramizi.co.th/

บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาปนิก ที่ผันตัวเองมาทำงานด้านแบรนด์ดิ้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Experience Design Researcher ของ Baramizi ที่มีผลงานกับแบรนด์อย่าง TYK Group, WDC, AP และ Alumet

 

พลวัฒน์ จูเจริญ

พลวัฒน์ จูเจริญ

http://www.baramizi.co.th/

บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีต Copy Writer  ปัจจุบันเป็น  Experience Researcher and Strategic ที่มีผลงานในการดูแลด้านการวิจัยและการออกแบบแบรนด์ให้กับลูกค้าชั้นนำเช่น AP, TCDC, Gyproc, Wurikon, Tasknjoy และ Alumet

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างอัตลักษณ์สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Brand Identity and Product Development for Fashion & Textiles Business)

 

ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา

ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา

อาจารย์ประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ และนักวิจัยด้านแฟชั่นและการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรบรรยายพิเศษด้านการตลาดสินค้าแฟชั่นให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยของรัฐ จบการศึกษาด้าน International Fashion Marketing จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาการออกแบบแฟชั่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักเขียนบทความด้านการตลาดและแฟชั่นให้กับ TCDCCONNECT

 

ธโนทัย มงคลสินธุ์

ธโนทัย มงคลสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และนักวิจัยทางด้านแฟชั่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการตัดสินการประกวดทางด้านแฟชั่นและวิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านการออกแบบแฟชั่นให้กับองค์กรและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จบการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่น จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นนักเขียนบทความเกี่ยวกับแฟชั่นและ Branding ให้แก่ TCDCCONNECT

 

การออกแบบบริการ (Service Design)

 

ธนัฏฐา โกสีหเดช และ ภิรญา รวงผึ้งทอง

ธนัฏฐา โกสีหเดช  

http://www.tcdc.or.th/src/17895/

นักคิด นักออกแบบ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท the Contextual, service design solution และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ธนัฏฐาถือเป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์ “วิธีคิดทางการออกแบบ” เข้าสู่การทำงานแบบสหสาขา เธอมีความสนใจในงานออกแบบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานกราฟิก งานพัฒนาแบรนด์ งานออกแบบการบริการ ฯลฯ

ภิรญา รวงผึ้งทอง

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท  The Contextual  บริษัท Service Design Solution สัญชาติไทย ที่เป็น consult ให้องค์กรให้บริการหลายองค์กรของไทย มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหา

 

 

ข้อกฏหมายธุรกิจและการออกแบบ / ทรัพย์สินทางปัญญา (Business and Design Law / Intellectual Property Law)      

 

ชาติพร บารมี

ชาติพร บารมี

นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์มหาบันฑิตจาก University of Warwick และ University of Bristol ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ทางช่อง GMM25 อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหุ้นส่วนบริษัทที่ปรึกษาทางกฏหมาย Legal Advisory Council Limited

 

จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์

จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจาก University of Kent  อดีตทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์ และที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานกฎหมาย   บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์  จำกัด และวิทยากรพิเศษด้านกฏหมาย

 

นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด

นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด  

นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School, USA อดีตที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25  ที่ปรึกษาอาวุโส กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ Booyoung Housing Company Limited (South Korea) อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

Attennees