logo

Debut

Debut by TCDCCONNECT - Bangkok Design Week 2018 - Call for entry ครั้งที่ 14

September 29, 2017

0

People joined the event

from 0 Attennees

DEBUT by TCDCCONNECT ครั้งที่ 14 ณ งาน Bangkok Design Week 2018: พิเศษอย่างไร? และนักออกแบบจะได้อะไรจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้? 

1. พื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลงาน บริเวณ Lobby, TCDC ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และมีสิทธิ์ร่วมออก Showcase กับเทศกาล Bangkok Design Week 2018 
หากคุณเป็นนักออกแบบหรือผู้ผลิต คุณจะมีพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองหรือสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ บริการการออกแบบของคุณจะเข้าถึงผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในวงการการออกแบบ และเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปที่สนใจจ้างงานนักออกแบบได้มีโอกาสเห็นผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถทำงานให้กับพวกเขาได้จริง 

นอกจากการแสดงผลงานบน Debut Wall ตามปกติแล้ว ผู้ที่ถูกคัดเลือกมีสิทธิ์ในการจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase) เพิ่มขึ้นอีกพื้นที่หนึ่งตลอดวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561  

tc2.jpg 

tc3.jpg 
  
2. เวทีที่จะได้บอกเล่าแนวคิดและการทำงานของตัวเอง ได้พบปะผู้คนที่สนใจติดต่อธุรกิจ และเข้าร่วม Business Program ต่างๆ ในเทศกาล Bangkok Design Week 2018 
เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน Debut Wall แล้ว คุณจะต้องเตรียมสุดยอดพรีเซ็นต์เทชั่น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและแนวคิดการทำงานของตัวคุณหรือบริษัทของคุณเอง และในวันงาน TCDCCONNECT จะเชิญผู้ที่สนใจงานออกแบบ ผู้ที่ต้องการจ้างงาน รวมถึง Buyer จากที่ต่างๆ (หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ทันที) มาฟังการพรีเซ็นต์ และมีกิจกรรม Networking ในช่วงท้าย เพื่อพบปะและพูดคุยกัน เพื่อขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

tc5.jpg 
ตีพิมพ์ผลงานในแผ่นพับของกิจกรรม และนิตยสารคิด (Creative Thailand) 
  
อยากเข้าร่วม Debut ต้องทำอย่างไร? 
หากสนใจส่งผลงานเข้าร่วม Debut by TCDCCONNECT สามารถสมัครได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

วิธีการสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม    
1. สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  WWW.TCDCCONNECT.COM โดยกรอกข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน 
2. สร้าง Portfolio เพื่อนำเสนอผลงานของคุณ (ยิ่งมี Portfolio ที่มีคุณภาพดี ก็จะมีโอกาสได้รับคัดเลือกสูง) 
3. ส่ง URL ของ Portfolio ที่ต้องการจะนำเสนอมาที่ tcdcconnect@tcdc.or.th ตั้งชื่อหัวข้ออีเมล์ว่า “ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Debut  14” 

เกณฑ์การคัดเลือกในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Debut 14 
1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกและมี Portfolio ใน www.tcdcconnect.com   
2. ผลงานที่ส่งคือต้องอยู่ในธีม The New-ist Vibes ซึ่งเป็นธีมของ Bangkok Design Week โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/4nQasm 
3. ผู้สมัครเป็นได้ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้ และเป็นผู้ที่เคยได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Debut ตั้งแต่ครั้งที่ 1-13 โดยผู้สมัครจะต้องอัพเดท Portfolio และส่งผลงานที่อยู่ในธีมของงาน Bangkok Design Week 
4. ผู้สมัครโครงการ Debut 14 เมื่อผ่านการคัดเลือกและสมัครแสดงผลงานใน Design Showcase เรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าอบรมในโครงการ SMEs Launchpad ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการที่จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

การประกาศผล 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ WWW.TCDCCONNECT.COM และ www.facebook.com/TCDCCONNECT 

สิทธิประโยชน์ 
1. นอกจากการแสดงผลงานบน Debut Wall ตามปกติแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีสิทธิ์ในการจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase) เพิ่มขึ้นอีกพื้นที่หนึ่งตลอดวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเงื่อนไขของงาน Bangkok Design Week    
2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดเทศกาล (Opening Reception) และกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking) ที่เทศกาลจัดขึ้น เพื่อพบปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ร่วมจัดเทศกาลและสื่อมวลชน 
4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วม Business Program ตามความเหมาะสมกับลักษณะ ผลงาน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ เละการนำเสนอธุรกิจ เป็นต้น 
5. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าร่วมตลาด Creative Market เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือผลงานที่จัดแสดงตามเงื่อนไขที่เทศกาลกำหนด 
6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอาจได้รับการสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชนจากในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือ เผยแพร่ผลงานในสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาของเทศกาล และสื่อพันธมิตรของเทศกาล 

ประเภทของผลงานที่เปิดรับเข้าร่วมใน Debut 
- Architecture and Interior Design 
- Event / Display / Exhibition 
- Consultant / Creative  Agency 
- Manufacturing 
- Fashion / Textile / Jewelry 
- Photography 
- Graphic Design 
- Product Design 
- Digital Media 
- Creative Entrepreneur 
- Advertising 
- Fine Art 
- Film 
- Handicraft 
- Music 
- Performing  Art 
- Publishing 
- Design & Research 
- Software 
- Toy / Game 
- TV & RD Broadcasting 
- VDO Game 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.TCDCCONNECT.COM  โทร. 02-105-7400 ต่อ 118, 131 อีเมล์ tcdcconnect@tcdc.or.th